Produkter

Hjärtstartare

Leasa eller köp.

Pulversläckare

6kg 43A 233BC

Utrymningsledarväst

Pris 420 kr

Utbildningar

Dala BRand AB

Vi skräddarsyr eran brandutbildning.
Både avseende innehåll, plats och tidsåtgång. Ring 0243-215900 för mera information.

Nyheter från msb