Kurs föreståndare brandfarlig vara

brandfarlig vara

Välkommen till kursen föreståndare brandfarlig vara.

Under en intressant och innehållsrik heldag som går vi igenom lagstiftning, tillståndsprövning,riskerhantering av brandfarlig vara.
Målgrupp: Blivande föreståndare brandfarlig vara.
Repetition för föreståndare som behöver en uppdatering i nya regelverk.

Mål: Kursen skall ge eleven insikt i regelverk och de risker som är förknippade med brandfarlig vara.
Kursen skall leda till att eleven kan uppfylla de krav som ställs på en föreståndare avseende säker hantering av brandfarlig vara.

Kurslängd. 8 x 45 min.

Kurspris:  4950 kr exkl. moms.

Ingår:Litteratur och kursintyg.

Förkunskaper: Kursen Brandfarliga varor grund eller motsvarande kunskap.

Kalendarium