Kurs föreståndare brandfarlig vara

brandfarlig vara

Välkommen till kursen föreståndare brandfarlig vara.

Under en intressant och innehållsrik heldag som går vi igenom lagstiftning, risker och hantering av brandfarlig vara.
Målgrupp: Blivande föreståndare brandfarlig vara.

Mål: Kursen skall ge eleven insikt i regelverk och de risker som är förknippade med brandfarlig vara.
Kursen skall leda till att eleven kan uppfylla de krav som ställs på en föreståndare avseende säker hantering av brandfarlig vara.

Kurslängd:6 timmar

Kurspris:

  • Arbetsplatsförlagd  4800 kr exkl. moms.
  • Konferenspaket      5200 kr exkl. moms.

Ingår:Litteratur och kursintyg

Kalendarium
  • Heta arbeten
    2019-01-18 Platser kvar: 9
    Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge