Nödljus

Nodljus_diod.jpg

Undvik dyra installationskostander med våran lösning.
Perfekt för större lokaler som sporthallar, samlingslokaler och garage.
Ni spar snabbt 5- siffiga belopp med våran lösning.

Begreppsmässigt skiljer man på nödljus och genomlysta vägledande markeringar. De senare har symbol och anger utrymningsvägens riktning.
Nödljus aktiveras endast vid spänningsbortfall och har till syfte att belysa gångvägar i utrymningsväg, oftast lägst 1 lux.

DALA BRAND installerar givetvis dessa armaturer om ni så önskar.

Vi erbjuder serviceavtal så att Ni alltid kan känna er trygga på att de fungerar vid ett ev. el- avbrott.

Kalendarium