Brandlarmsprovning

Vi ser till att Ert brandlarm alltid är i fullgott skick.
I tjänsten som anläggningsskötare ingår

  • månadsprov
  • kvartalsprov
  • byte av batterier vid behov
  • uppdatering att larmcentral har rätt information om kontaktpersoner
  • boka revisionsbesiktningar
  • detektorbyten
  • dokumentation

I övrigt avhjälper vi fel inom de mandat Ni gett oss vid skrivande av avtal.

Kontakta oss för mera information

0243- 21 59 00  Mobil 070- 51 32 690


Kalendarium