Brandlarmsprovning

Vi ser till att Ert brandlarm alltid är i fullgott skick.
I tjänsten som anläggningsskötare ingår

 • månadsprov
 • kvartalsprov
 • byte av batterier vid behov
 • uppdatering att larmcentral har rätt information om kontaktpersoner
 • boka revisionsbesiktningar
 • detektorbyten
 • dokumentation

I övrigt avhjälper vi fel inom de mandat Ni gett oss vid skrivande av avtal.

Kontakta oss för mera information

0243- 21 59 00  Mobil 070- 51 32 690


Kalendarium
 • Heta arbeten
  2021-04-16 Platser kvar: 0
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge
 • Heta arbeten
  2021-04-29 Platser kvar: 3
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge
 • Anläggningskötare brandlarm
  2021-05-12 Platser kvar: 4
  Plats: Dala Brand AB. Hugo Hedströmsväg 27. Borlänge