Brandtätning

Vi uftör godkända brandtätningar  med typgodkännande.

Ofta utförs brandtätningar helt i onödan på grund avsaknad av kunskap och underlag av vad brandcellsgränserna finns.
Detta medför såklart extra kostnader.

Vi ser tll att inte detta händer Er.

Brandtätningar skall utföras med

  • typgodkänd material
  • typgodkänd metod
  • certifierad personal

Dessutom skall utförd brandtätning intygas med märke.

Pris: 485 kr/ timme löpande

Material till kommer samt i vissa fall kostnader för saxlift eller liknande.
För mera information kontakta oss.

0243- 215900   Mobil 070- 51 32 690

Kalendarium