Övriga utredningar

Dala brand erbjuder företag och övriga med utredningar där olyckor ägt rum eller där det befaras snart kan inträffa.

Det kan röra sig om fallolyckor, trafikolyckor eller annat som behöver utredas

Vi analyserar händelseförloppet

  • före
  • under
  • efter

Därefter genomförs en analys med slutrapport om vilka preventiva åtgärder som behöver vidtas för att minimera de olika riskerna eller helt enkelt få reda på varför en olycka ägt rum.

Denna rapport drar vi gärna för ledningsgrupp m.m. kostnadsfritt.

Vi ser det som en ära att ni anförtrott oss detta uppdrag.

 

Kalendarium