Utrymningsplaner

Vi erbjuder framtagande och uppmontering av utrymningsplaner.

Utrymningsplaner utgör grunden när man skall upprätta en effektiv  utrymningsorganisation.
Den skall redogöra för

  • hur man tar sig ut
  • brandredskaps placering
  • hur man larmar
  • var man återsamlar

Har man sedan vår

  • utrymningsledarväst
  •  återsamlingsledare
  • kontaktperson väst är det optimalt.

Givetvis ställer vi upp på att medverka vid utrymningsövningar för att upptäcka brister i utrymningsorganisationen.
En riktig utvärdering ingår där man samlar personer som ingår i utrymningsorganisationen.

Kontakta oss för mera information

0243- 21 59 00  Mobil 070- 513 26 90

Kalendarium