Anläggningskötare brandlarm

Kursen är en grundkurs där vi går igenom regelverk och komponenter som finns i brandlarmsanläggninar.
Behövs en specifik genomgång på just eran brandlarmsanläggning kommer vi gärna på besök för genomgång och provning under en halv- dag.

I samband med denna halvdag går vi även igenom övrigt byggnadstekniska brandkydd, t.ex sprinkler & rökluckor.


Kursi
nnehåll

Lagstiftning
Regelverk
Brandlarmets funktion & komponenter
Kravställarens syn
Rollen Anläggningsskötare

Målgrupp
Du som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Mål
Du ska efter utbildningen ha erhållit de grundläggande kunskaperna som ställs på anläggningskötare enligt regelverket SBF 110:8.

Kursen motsvarar kraven enligt utbildningskrav i SBF 110:8 avsnitt C1, vilket motsvarar 7 x 45 min.

Pris:      
Utbildning anläggningskötare                             5485kr/ deltagare.

Beställd grupputbildning                                     44855kr/ deltagare.
Minsta antalet deltagare 4st.

Ingår
- Litteratur
- Fika och lunch
- Kurs intyg

                   

Kalendarium
 • Heta arbeten
  2023-02-08 Platser kvar: 3
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge
 • Anläggningskötare sprinkler
  2023-02-22 Platser kvar: 2
  Plats: Dala Brand AB. Hugo Hedströmsväg 27. Borlänge
 • Heta arbeten
  2023-02-28 Platser kvar: 10
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge