Anläggningskötare brandlarm

anlaggningsskotare_jour.JPGKursen är en grundkurs där vi går igenom regelverk och komponenter som finns i brandlarmsanläggninar.
Behövs en specifik genomgång på just eran brandlarmsanläggning kommer vi gärna på besök för genomgång och provning under en halv- dag.

I samband med denna halvdag går vi även igenom övrigt byggnadstekniska brandkydd, t.ex sprinkler & rökluckor.
Kursi
nnehåll

Lagstiftning
Regelverk
Brandlarmets funktion & komponenter
Kravställarens syn
Rollen Anläggningsskötare

Målgrupp
Du som är eller ska bli anläggningsskötare samt fastighetsansvariga, fastighetsförvaltare, räddningstjänstpersonal med flera.

Mål
Du ska efter utbildningen ha erhållit de grundläggande kunskaperna som ställs på anläggningskötare enligt regelverket SBF 110:8.

Kursen motsvarar kraven enligt utbildningskrav i SBF 110:8 avsnitt C1, vilket motsvarar 7 x 45 min.

Pris:      
Grundkurs anläggningskötare                              3800 kr/ elev

Ingår
- Litteratur
- Fika och lunch
- Kurs intyg

Tilläggs utbildning på egen anläggning (½- dag) 4800 kr/ grupp

Max 4 st delagare/ utbildning.
Tillkommer
- restid, km avgift                         

Kalendarium