Grundkurs brandskydd

 Vi arrangerar speciellt för Erat företag en objektsanpassad utbildning i brandskydd.

Våra instruktörer har alla lång bakgrund som befäl inom räddningstjänsten vilket brukar uppskattas av kunder.

Utbildningen delas upp i 

 • grundläggande förebyggande brandskydd
 • objektsanpassad del, var är unikt hos Er
 • praktik med brandredskap( tillägg)

Mål: Att deltagare efter utbildning erhållit kunskaper och färdigheter att bidraga till en säkrare arbetsplats avseende brand. 

Tid: 2-3 timmar

Innehåll:

 • Lagstiftning
 • Förebyggande brandskydd
 • Begreppet systematiskt brandskyddsarbete
 • Larma Rädda Släck
 • Eran utrymningsorganisation
 • Brandskydd i hemmet
 • Ev. praktiskt handhavande brandredskap

Pris

 • Grundläggande brandskydd              4950 kr
 • Objektsanpassad del                         1480 kr
 • Praktik med släckare och brandfilt     140 kr/ deltagare

Finns ej möjlighet att genomföra utbildningen hos Er, ordnar vi detta givetvis.

Kalendarium
 • Heta arbeten
  2019-01-18 Platser kvar: 9
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge