Objekts anpassad brandskydds utbildning


Kursen riktar sig till företag som vill uppnå en högre säkerhet för både sig själva och sina kunder.

Kursen är en objektsanpassad utbildning med grundläggande brandskydd samt det som är unikt för just ER avseende brandrisker och förutsättningar för utrymning i händelse av brand.

Mål: Att deltagare efter utbildning erhållit kunskaper och färdigheter att bidraga till en säkrare arbetsplats avseende brand. 

Tid: 3-4 timmar.

Innehåll:

 • Lagstiftning
 • Förebyggande brandskydd
 • Begreppet systematiskt brandskyddsarbete
 • Larma - Rädda - Släck
 • Eran utrymningsorganisation
 • Brandskydd i hemmet
 • Praktiskt handhavande brandredskap samt brandfilt

Pris:  9850kr. Antal deltagare . 10st.

Plats: DalaBrand AB Borlänge.
Ring för mera information.

 


Kalendarium
 • Heta Arbeten
  2022-08-19 Platser kvar: 7
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27 Borlänge
 • Heta arbeten
  2022-09-08 Platser kvar: 10
  Plats: Hugo Hedströms Väg 27