BF9K-utskottet

BF9K-utskottet finns kvar som en del i Stockholms Byggmästareförenings utskottsverksamhet men ligger organisatoriskt under Sveriges Byggindustrier och arbetar huvudsakligen som en referensgrupp med frågor som berör BF9K:s arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utskottsledamöterna är representanter från BF9K-certifierade företag.

Ordförande

Johanna Jansson, Segerberggruppen AB

Ledamöter 

Annika Nieminen, Metrolit Byggnads AB

Pelle Åkerström, Reomti AB

Robert Aideheim, Ekenhuset AB

Niclas Wendel, Habitek AB

David Thorberg, Fog & Fönsterservice AB

Sekreterare

Lennart Andersson, sekreterare
lennart.andersson@bf9k.se

Bli ett BF9K-företag

Läs mer

Hitta certifierade företag